Pro pacienty

 

Na klinice fungují tři specializovaná centra, která kromě péče o ambulantní nemocné vyvíjejí výzkumnou a vzdělávací činnost.

 

Významnou součástí aktivit kliniky je výuková a vzdělávací činnost. Pořádáme pravidelné doškolovací semináře pro lékaře plzeňského regionu, vyučujeme studenty Lékařské fakulty UK v Plzni, studentky vyšší a střední zdravotnické školy a studentky bakalářského studia ošetřovatelství Západočeské univerzity v Plzni, dále vyučujeme v rámci rekvalifikačních kurzů ošetřovatelek a kurzů sanitářů.


zpět