Centrum preventivní kardiologie

Centrum poskytuje komplexní péči o nemocné s různými rizikovými faktory pro aterosklerózu jakými jsou hypertenze, dyslipidémie, metabolický syndrom a pre-diabetické stavy. Sídlí zde Ordinace pro poruchu metabolismu lipidů a Regionální centrum celosvětového projektu MED-PED tj. projektu péče o nemocné s vrozenou poruchou metabolismu cholesterolu (tzv. familiární hypercholesterolémií). V Centru preventivní kardiologie sídlí Český institut metabolického syndromu.

Ordinační hodiny lze zjistit na níže uvedených telefonních číslech.

Lékaři: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., Doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.
Sestra: Zdeňka Kvíderová
Pavilon: č. 3, přízemí  
Telefon: Všeobecná sestra   377 402 737  
  Ambulance prof. Rosolové 377 402 404  
  Ambulance doc. Mayera jr.  377 402 272  

 

Sestra je v ordinaci přítomná v pondělí, úterý a čtvrtek od od 9.00 do 14.00 hodin,

ve středu od 9.00 do 12.00 hodin a v pátek od 8.00 do10.00 hodin.


zpět