Centrum preventivní kardiologie

Centrum poskytuje komplexní péči o nemocné s různými rizikovými faktory pro aterosklerózu jakými jsou hypertenze, dyslipidémie, metabolický syndrom a pre-diabetické stavy. Sídlí zde Ordinace pro poruchu metabolismu lipidů a Regionální centrum celosvětového projektu MED-PED, tj. projektu péče o nemocné s vrozenou poruchou metabolismu cholesterolu (tzv. familiární hypercholesterolémií). V Centru preventivní kardiologie sídlí Český institut metabolického syndromu.

Centrum preventivní kardiologie se nachází v pavilonu č. 3, přízemí.

Ordinační hodiny

Ambulance č. 1
Lékař: prof. MUDr. Otto Mayer, CSc.
Všeobecná sestra: Zdeňka Kvíderová
tel.: 377 402 727

Pondělí - pátek              09:00 - 12:00

Ambulance č. 2
Všeobecná sestra: Zdeňka Kvíderová

tel.: 377 402 737

Pondělí                           12:30 - 15:00               prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Úterý                               08:30 - 15:00               MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Středa                             08:00 - 15:00               MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Čtvrtek                            09:00 - 13:00               prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Pátek                              neordinuje se

Sestra je v ordinaci přítomna v pondělí, úterý a čtvrtek od 9 do 14 hodin,
ve středu od 9 do 12 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin.


zpět