Jednotka intenzivní péče

Vedoucí lékař:

Prof. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Staniční sestra:

Mgr. Ivana Ticháčková

Počet lůžek: 9  
Pavilon: č. 3, 2. patro  
Telefon: 377 402 496  

 

Má devět lůžek a poskytuje intenzivní interní péči v celém rozsahu. Pečujeme o nemocné s akutními oběhovými stavy a o nemocné, kde je v popředí akutní metabolický rozvrat či akutní onemocnění trávicího traktu. Nemocným jsou monitorovány životní funkce, u závažných stavů je prováděna invazivní monitorace oběhových parametrů. Je poskytována kompletní výživa, a to zvláště nemocným, kteří nemohou přijímat ústy. U těch nemocných, kteří mají závažné poruchy dechu je prováděna umělá plicní ventilace. U nejzávažnějších stavů je prováděna komplexní resuscitační péče. Nemocným s poruchami srdečního rytmu je prováděna jako plánovaný výkon tzv. elektrická kardioverze, tj. pokus o zrušení arytmie elektrickým výbojem v krátké narkóze. Provádíme také akutní dialyzační léčbu a další výkony, např. trombolýzu (rozpuštění krevní sraženiny) u akutní plicní embolie nebo dočasnou kardiostimulaci u závažných poruch srdečního rytmu.


zpět