Oddělení klinické osteologie

Vedoucí lékař:

Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

 

Staniční sestra:

Bc. Jindra Vonásková

Recepce

Pracovní doba:   07:00 - 14:00
                  Tel.:   377 402 382

Pracoviště

 

Jde o akreditované pracoviště II. typu, které školí v rámci atestačního nástavbového oboru klinická osteologie lékaře nejen z Plzeňského kraje, ale i ostatních krajů. Pracoviště kromě školící funkce se věnuje přednostně pacientům s metabolickým onemocněním skeletu, především s osteoporózou, nejen postmenopauzální, ale i mužskou a glukokortikoidy indukovanou i nádory indukovanou osteoporózou a jejími komplikacemi. Na pracovišti pracuje 7 lékařů a 5 sester, dva z lékařů mají kromě základních atestací atestace z endokrinologie, ortopedie, plicního lékařství a 2 lékaři atestaci z nástavbového oboru Klinická osteologie.

    
Meření hustoty v kyčelních kloubech
Pracoviště má jeden z největších souborů pacientů s i Pagetovou chorobou. V celostátním měřítku dispenzarizuje pacienty s poruchami pojivové tkáně, kam patří i největší evropský soubor pacientů s osteogenesis imperfecta, Marfanovým a Ehlers-Danlosovým syndromem, juvenilní idiopatickou osteoporózou a benigní hyperelasticitou kloubní. Od roku 1996 centrum jako 3. na světě začalo s měření extrémně nezralých nedonošenců a úzce spolupracuje s neonatologickým oddělením a především klinikou Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, kde provádí měření pacientů před aplikací endoprotéz i u pacientů se zpomaleným hojením při zlomeninách. Centrum je zapojeno do programů kontrol kvality prováděných měření a je vybaveno na měření kostní hustoty kolem implantátů, pro extrémně nízkou kostní denzity i softwarem pro měření geometrie kyčelního kloubu, určování rizika zlomenin a měření kalcifikací v tepnách. Pro externí pracoviště provádí i měření celotělového tuku či tukové tkáně.Pracoviště je zahrnuto v pravidelném režimu mezinárodní kontroly kvality Synarc.
 Měření výšky
   
          Průběh měření je zaznamenán do počítače                            Při každém měření je pacient zvážen

zpět