Lůžková pracoviště

Na II. Interní klinice jsou celkem 4 oddělení: jednotka intenzivní péče a tři standardní lůžková oddělení.


zpět