Semináře pořádané II. IK v letním semestru 2021 - 2022

16. 2. 2022          Moderní léčba obezity včetně moderních technologií                             
                            Přednášející: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.                            
                            Předseda České společnosti tělovýchovného lékařství, VFN Praha

9. 3. 2022            Srdce a SGLT-2 inhibitory                            
                            Přednášející: MUDr. Nussbaumerová Barbora, Ph.D.

23. 3. 2022          Parathormon - novinky v léčbě                             
                            Přednášející: MUDr. Hana Grégrová

30. 3. 2022          Oxygenoterapie                             
                            Přednášející: MUDr. Ludmila Jarolímová, MUDr. Pavla Vorlíčková

6. 4. 2022            Sympozium arteriální hypertenze                            
                            Novoměstská radnice

13. 4. 2022          Elastografie jater                            
                            Přednášející: MUDr. Eva Mayerová

20. 4. 2022          Kardiorenální syndrom                            
                            Přednášející: MUDr. Tomáš Krynský

27. 4. 2022          Nové možnosti léčby diabetické nohy                            
                            Přednášející: MUDr. Ivana Flanderová

4. 5. 2022            Kazuistiky kardioembolizace                            
                            Přednášející: MUDr. Jana Mazánková                            
                            Dif. dg. a léčba nejasných horečnatých stavů                            
                            Přednášející: MUDr. Nikola Hynková

18. 5. 2022          Večer komplexního kardiovaskulárního centra (od 18 hodin)                             
                            Posluchárna Šafránkova pavilonu, Alej Svobody 31                            
                            Prognóza a doporučený terapeutický management pacientů hospitalizovaných ve FN Plzeň
                            mezi lety 2010 - 2020 pro srdeční selhání (přednáška za II. interní kliniku)                            
                            Přednášející: Prof. MUDr. Otto Mayer CSc., MUDr. Simona Bílková

 
Přednášky se konají ve středu od 14 hodin v přednáškové aule pavilonu č. 4 FN Plzeň-Bory, pokud není uvedeno jinak.
Akce mají charakter postgraduálního vzdělávání a účastníci obdrží certifikát o účasti.
Semináře odborně garantuje organizační složka ČLK.

doc. MUDr. Jitka Mlíková-Seidlerová, Ph.D.                                    doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.             
            primářka Il. interní kliniky                                                 zástupkyně přednosty kliniky pro výuku

                                                            prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.                                                                  
                                                                přednosta Il. interní kliniky

                                                                 Sekretariát: Jana Kličková                                                     
                                                     Adresa: E. Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory                                                    
                                                     tel.: 377 402 439             fax: 377 402 374                                            
                                            e-mail: klickovaj@fnplzen.cz, bartosova@fnplzen.cz


zpět