Obezitologické pracoviště

Obezitologické pracoviště se nachází v pavilonu č. 10, 2. patro.

Pracoviště obezitologie na II. interní klinice se zabývá diagnostikou a léčbou obezity dospělých.

V rámci léčby obezity využíváme multidisciplinárního týmu – internisty, diabetologa, endokrinologa, chirurga, nutričního terapeuta a klinického psychologa. Tím můžeme poskytovat současné moderní terapeutické metody, tj. kombinaci dietních opatření, farmakologické léčby a ve spolupráci s Chirurgickým oddělením indikujeme vybrané pacienty k bariatrickým výkonům prováděných pomocí nejmodernějšího robotického systému da Vinci Xi.

Součástí II. IK je rovněž Centrum preventivní kardiologie zabývající se komplexní péčí o nemocné s různými rizikovými faktory pro aterosklerózu jako jsou hypertenze a poruchy metabolismu lipidů, a rovněž Oddělení klinické osteologie.

Naším cílem je tedy pomáhat léčit obezitu a přidružená metabolická onemocnění individuálně, podle zdravotního stavu každého konkrétního pacienta.

Objednat se na vyšetření či konzultaci můžete na níže uvedených telefonních číslech
nebo e-mailem.

Obezitologické pracoviště
Lékaři: MUDr. Petra Karnosová, Ph.D.
             MUDr. Milena Dolejšová, Ph.D.
             MUDr. Alena Vránová

tel.: 377 402 678, 377 402 776
e-mail: obezitologiebory@fnplzen.cz


zpět