Semináře pořádané II. IK v letním semestru 2012-2013

datum Téma a přednášející
14.3.2013 Celostátní serminář Českého institutu metabolického syndromu
H. Rosolová
27.3.2013 Endokrinní a rezistentní hypertenze
P. Konig, J. Mlíková Seidlerová
17.4.2013 Večer Komplexního KV centra
za II. IK přednáška:
Rizikový profil pacientů s KV chorobami: výsledky projektu EuroAspie
O. Mayer jr.
22.5.2013 Nové pohledy na septické stavy a jejich orgánové komplikace
O. Sirotek, M. Buňatová
29.5. 2013 Klinická konference - kazuistiky:
J. Kult, J. Vaněk, Z. Kratochvíl
5.6.2013 Současná léčba diabetu
A. Bernášková, P. Šifalda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semináře se konají v posluchárně pavilonu č. 4, FN Bory, ve středu od 14. hodin
Semináře odborně garantuje organizační složka ČLS JEP.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání aúčastníci obdrží certifikát o účasti.


zpět